RSS

Phủi bụi blog😂

Nước mất nhà tan

Mộng đã tàn

Duyên khởi đứt đoạn

Cánh hoa tan!

 

20170823_151153

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Tám 23, 2017 in Uncategorized

 

Bay ba linh tinh

image

Bay ba linh tinh

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Sáu 21, 2016 in Uncategorized

 
Hình ảnh

hang ton kho!!!!

hang ton kho!!!!

happy lunar new year!!!!!!!!!

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Hai 14, 2013 in Uncategorized

 
Hình ảnh

random!!!

random!!!

practice watercolor!!!

 
3 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười 16, 2012 in Uncategorized

 

a part of gift for my friend ^^

Image

long time to upload my artwork, i hope my friend love it!!!

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Năm 21, 2012 in Uncategorized

 

APCVGTB

 

Thân tặng nhà Ái Uyển!!!

 
6 phản hồi

Posted by trên Tháng Mười Một 20, 2011 in Uncategorized

 

Fanart- Trình Chi Điệp

“Cẩm sắc vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên
Tranh sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên,
Thữ tình khá đãu thành truy ức,
Chỉ thị đượng thì dĩ võng nhiên.”
(Cẩm sắc- Lý Thương Ẩn)

Trình Chi Điệp- Điệp vũ hoa khai

thân tặng nàng Phiêu Vân

 
4 phản hồi

Posted by trên Tháng Năm 15, 2011 in Uncategorized